Hoe houd je het leuk?

Wil je het zakelijk en privé in balans houden? DISC helpt je om inzicht te krijgen in je eigen behoeften en die van je partner. Door rekening te houden met persoonlijke voorkeuren, zeker onder de huidige omstandigheden, houden we de relatie goed.

Effectief communiceren
Wanneer we met elkaar communiceren, wisselen we informatie uit. Welke informatie voor ons het meest belangrijk is en wat er minder toe doet, hangt af van de volgordelijkheid van onze natuurlijke voorkeursstijlen. Wil je rekening houden met de ander, dan is het van belang bewust te zijn van wat je zegt en hoe je het zegt.

Hieronder kun je via de stappen in grote lijnen de stijl van je partner herkennen.

Stap 1: Stel vast of je partner meer direct of indirect reageert:

Indirecte mensen herken je als volgt: ze zijn over het algemeen bedachtzaam, stellend zich luisterend op en wachten tot de ander het initiatief neemt. Ze praten en bewegen tamelijk rustig en prefereren de achtergrond.
Directe mensen herken je als volgt: ze nemen makkelijk het woord, ze praten op duidelijke toon en trekken het initiatief naar zich toe. Ze zijn beweeglijk en actief, ze zijn aanwezig in gezelschap.

Stap 2: Stel vast of je partner meer taak- of mensgericht is:

Taakgerichte mensen, noemen we meer ‘de denkers’, ze zijn gericht op doelen, taken en processen. Ze nemen beslissingen op basis van informatie, feiten en argumenten en gaan graag de discussie aan.
Ze gaan eerst voor de taak daarna voor een kop koffie.

Mensgerichte mensen, noemen we meer ‘de voelers’, ze zijn gericht op mensen en relaties en willen graag contact met anderen. Ze hechten waarde aan harmonie. Ze nemen beslissingen graag op gevoel. Ze willen eerst contact met een kop koffie en daarna komt het werk.

Stap 3: Combineer de uitkomsten:
Direct en taakgericht : D van dominantie en daadkrachtig
Direct en mensgericht : I van interactie en inspirerend
Indirect en mensgericht : S van sociabel en stabiliteit
Indirect en taakgericht : C van consistent en consciëntieus

Als je de stijl of de combinatie van stijlen herkent, kun je je eigen communicatie hierop afstemmen. Als we aansluiten bij de onderliggende behoeften zijn we effectiever, communiceren we prettiger en werken we met meer plezier in huis.

Aansluitingstips voor een prettige (werk)relatie
D- partner
Deze partner is zelfverzekerd, resultaatgericht en houdt ervan om snel te beslissen. Deze partner neemt graag het voortouw en houdt er niet van om tijd te verliezen. Komt onmiddellijk ter zake. Probeert graag nieuwe dingen uit en is veranderingsgericht. Dat is zeer welkom in deze situatie, maar kan te snel gaan voor andere huisgenoten. Deze partner is assertief en gaat graag de discussie aan. Het taalgebruik van deze persoon is met korte zinnen, en gaat ervanuit dat je het dan wel begrijpt. Speel hierop in door zelf ook kort en krachtig te communiceren. Richt je op het bespreken van het resultaat en probeer praktisch te zijn in je aanpak. Deze persoon houdt niet van mensen die teveel praten en aanwijzingen geven. De Wat-vraag staat centraal in de communicatie.

I-partner
Deze partner hecht grote waarde aan een persoonlijke ‘klik’, is een impulsieve beslisser die denkt, handelt en oordeelt vanuit relatie en emotie. Is direct en energiek en wil graag nieuwe dingen uitproberen en ervaren. Deze situatie zal naast de zorg over gezondheid geen wissel trekken op prestaties omdat het ervaren van nieuwe dingen in het bloed zit. Deze persoon wil bij jou graag goed voor de dag komen en aardig gevonden worden. Sta zo nu en dan open om ‘gewoon te praten’ en ervaringen te delen, zoek contact. Doe niet afstandelijk, koel en terughoudend bij deze partner, dat wordt ervaren als afwijzing. De Wie-vraag staat centraal in deze communicatie. Met wie er wordt samengewerkt is de rode draad.

S-partner
Deze persoon houdt van rust en stabiliteit, is behoudend van aard en zal zolang het nog enigszins kan, vasthouden aan werken op kantoor in plaats van thuis om het normale ritme zoveel mogelijk te behouden. Is vriendelijk en doet er alles aan om anderen te helpen. Dit type hecht waarde aan het vertellen van persoonlijke dingen voordat hij/zij ‘to the point’ komt. Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen vindt deze partner niet gemakkelijk. Deze partner hecht aan zekerheden en heeft moeite met veranderingen. Belangrijk dat je in deze tijd aandacht besteedt aan de persoonlijke omstandigheden en situatie. De Hoe-vraag staat centraal in de communicatie.

C-partner
Deze partner toetst continue of wat je zegt en doet juist is. Is gevoelig voor bewijzen en valide argumenten. Zal altijd diplomatiek en beleefd zijn. Deze partner is altijd kritisch en stelt zich argwanend op. Neem dit niet persoonlijk op. Deze partner heeft een hekel aan het maken van fouten, is perfectionistisch ingesteld. In contact met deze partner is het belangrijk dat je niet verwacht dat hij/zij direct een standpunt inneemt in gevoelige situaties. De Waarom-vraag staat centraal in de communicatie.

Met dank aan q4profiles.nl

Snel weten wat uw stijl is?

Contact Info
Blijf op de hoogte

Ja, inspireer mij met nieuws en waardevolle tips via de digna update.

Aangesloten bij
Scroll naar top