Organisatie
ontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Digna dringt door tot in de haarvezels van de organisatie.

Organisatieontwikkeling
U wilt een significante stap vooruit in de prestaties maken of een koerswijziging door voeren als gevolg van veranderende omstandigheden? Of is ander gedrag en een andere houding op alle lagen binnen het bedrijf gewenst? U realiseert zich dat de organisatie als geheel tot véél meer in staat is dan dat nu wordt gerealiseerd. Maar hoe gaat u hier handen en voeten aan geven?

Co-creatie
Wij begeleiden u om duurzame veranderingen in de hele organisatie door te voeren. We hebben oog voor het proces waarin u en uw medewerkers zelf leren om de aanwezige potentie gezamenlijk te ontdekken en te benutten om de ambities waar te maken. Bij organisatiecoaching worden alle onderdelen van een bedrijf betrokken en gecoacht met dezelfde doelstelling én met behoud van eigenaarschap.

organisatie ontwikkeling

Anders vasthouden

Verandering vraagt om loslaten en dat vinden mensen van nature lastig. Digna hanteert een methode om in plaats van los te laten, anders vast te houden en dat werkt. We behouden het goede en geven invulling (beeldvorming) aan een nieuwe visie.

Sparringpartner

Organisatieontwikkeling vraagt om verantwoordelijkheid nemen om je organisatiedoelen te bereiken. Cruciaal daarbij is het maken van de juiste keuzes. Met Digna haal je iemand in huis om mee te overleggen en om zaken vanaf een andere kant te bekijken. Digna geeft u houvast en het vertrouwen om stappen in de goede richting te zetten en nieuwe processen door te voeren.

Praktijkvoorbeelden waarbij Digna adviseerde

Verandering van buiten, vraagt om een blik naar binnen. Publicatie in Bibliotheekblad

De Bibliotheek Haarlemmermeer wilde een nieuwe koers inslaan. Dit vraagt een andere attitude en ander gedrag. HR adviseur Sandra Haasdijk en organisatiecoach Heidy Peperkamp vertellen over het veranderingsproces dat in gang is gezet. Lees hier meer waar dit proces in nauwe samenwerking met dIgnA human development toe heeft geleid.

De directeur krijgt er geen vat op. Medewerkers mopperen over de werkdruk, indeling van het werk, late levering van spullen en gebrek aan waardering.

Digna heeft een analyse uitgevoerd gericht op
1. Visie/missie/doelen
2. Structuur van de organisatie en functie-indeling
3. Inrichting van werkprocessen
4. Communicatie
5. Organisatiecultuur/motivatie/betrokkenheid
6. Kwaliteit van leidinggeven
7. HR-beleid helpen vormgeven met de nadruk op talentbenutting

Uitvoering en resultaat
Tot stand brengen van nieuwe rollen, uitvoeren van talentscans en leidinggevenden coachen in het voeren van ontwikkelgesprekken. Juiste man op juiste plek, zodat kwaliteiten goed worden benut.