Teamontwikkeling

Dynamiek in samenwerking

Teamontwikkeling
Soms loopt het gewoon niet in een team. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Tijdens een teamcoaching blijkt al snel waardoor dat komt. Heel gericht gaan we hiermee aan de slag. Ieder team is anders en daarom is elke coaching maatwerk. Vanzelfsprekend doet de leidinggevende mee; hij/zij is onlosmakelijk met het team verbonden.

Teamcoaching vindt plaats in een vertrouwelijke omgeving, los van de dagelijkse werkzaamheden. Afhankelijk van het team gebruiken we technieken om het ijs te breken en de juiste sfeer te creëren. Door elkaar echt te ontmoeten, ontstaat ruimte om je mening te ventileren en te luisteren naar anderen.

Het onzichtbare benoemen
Bij teamcoaching kijken we naar de onderlinge samenwerking en interactie tussen de teamleden. Hoe verhouden de teamleden zich tot elkaar, hoe reageren ze op elkaar en zeker als het spannend wordt? We maken datgene bespreekbaar, wat normaal niet op tafel komt en geven er betekenis aan. Elke keer met als doel om het potentieel van het team beter te benutten, blokkades weg te ruimen en de energie weer te laten stromen zodat samenwerking beter verloopt.

Aanpak
Digna gaat uit van een positieve aanpak en gebruikt waar nodig een confronterende strategie. De nadruk ligt uiteraard op professionaliteit in samenwerking. Steekwoorden zijn openheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en begrip. De resultaten ziet u direct terug op de werkvloer; de dagelijkse gang van zaken verloopt veel soepeler.

teamontwikkeling

Digna zorgt voor beweging en transformatie in het team door

Als team vertrouwen ontwikkelen en samen de verantwoordelijkheid nemen met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren.

Praktijkvoorbeelden waarbij Digna adviseerde

Op de afdeling is eilandvorming, de samenhang mist. Los zand. We willen een nieuwe start maken met deze afdeling.”

Uitvoering en resultaat
Waar staan we en waar willen we naartoe? Hoe komen we daar met elkaar? Wat betekent dit voor ons samenwerkingsgedrag?
Aandachtspunten: Bewustwording van eigen en groepsgedrag; werken aan verbinding en communicatie in de onderlinge samenwerking.

Fasering in het proces naar zelfsturing:

Verkenning: Voeren van verkennende gesprekken met de teamleden, MT leden en directie. In kaart brengen van de gezamenlijke en persoonlijke vertrekpunten en het gewenste beeld van de toekomst.

Rapportage: Opstellen van beknopte rapportage met waargenomen patronen en gedragingen van de betrokkenen.

Richting: Houden van een gezamenlijke teamsessie om de waarnemingen te bespreken en richting te geven aan de koers en bijbehorend gedrag.

Kadering: Vanuit de visie op zelfsturing doelen stellen en bespreken op welke wijze de doelen worden bereikt. De onderlinge verwachtingen en behoeften op individueel niveau worden verhelderd in begeleide sessies en tijdens 1 op 1 coaching.

Uitvoering: Het proces in de werkpraktijk begeleiden met specifieke aandacht voor resultaatgebieden, aanwezige kwaliteiten, onderlinge samenwerking en interactie.

Evaluatie en bijstelling: Voortdurende reflectie en terugkoppeling met de opdrachtgever en het team op behaalde resultaten en op het (zelfsturings)proces.

Tijdens de uitvoering van de procesbegeleidingsrol is er aandacht voor advisering over strategische ontwikkelingen, het aanjagen van innovatie en het signaleren van eventuele risico’s.

“Beste Heidy, ik vond jouw workshop erg interessant. Bijzonder hoe gedreven jij in je vak staat. Door jouw enthousiasme werd een verzameling mensen, die elkaar niet kenden, ineens een betrokken groep. Het heeft mij echt nieuwe inzichten gegeven.”
Richard Voorneman, VRK
Contact Info
Blijf op de hoogte

Ja, inspireer mij met nieuws en waardevolle tips via de digna update.

Aangesloten bij
Scroll naar top