Over Digna

De persoon achter Digna human development

Digna human development is opgericht in 2006 door Heidy Peperkamp en ontstaan vanuit de groeiende behoefte van middelgrote bedrijven aan onafhankelijke ondersteuning bij ontwikkel- en verandertrajecten.

Ik heb een HR achtergrond in de commerciële dienstverlening. Door mijn leidinggevende ervaring heb ik een pragmatische aanpak en ben ik in staat de slag van strategisch naar operationeel niveau te maken.

Passie en missie
Mijn passie is mensen te laten schitteren door ze uit te dagen in hun ontwikkeling. Als inspirerende organisatiecoach is het mijn missie om organisaties te laten groeien door beweging te creëren bij mensen. Mijn focus ligt op de begeleiding van organisaties bij ontwikkel- en groeitrajecten, vanuit het hoofd, hart en handen weet ik zaken waar te maken.

digna developement

Goed gevulde rugzak
Permanente educatie vind ik essentieel. Dat maakt dat ik me breed bekwaamd heb. Hierdoor ben ik op diverse terreinen inzetbaar, zoals organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling, opleidingsbeleid en talentmanagement.

Tijdens mijn (systeem)interventies in teamprocessen maak ik medewerkers bewust van hun eigen gedragingen en faciliteer ik de groepsdynamica. Als persoonlijke coach (aangesloten bij NOBCO en NVO2) begeleid ik mensen bij het herkennen van patronen, wat leidt tot bewustwording van het eigen gedrag en de overtuigingen die hier onder liggen. Vanuit de reflectie ontstaan persoonlijke inzichten die leiden tot nieuwe keuzes en energie.

Ik ben een DISC-expert en gecertificeerd consultant op de gebieden gedrag, drijfveren, waarden en persoonlijke interessegebieden. Deze instrumenten zet ik al geruime tijd en naar volle tevredenheid van klanten in ten behoeve van teamontwikkeling, samenwerking, communicatie, persoonlijke groei en effectiviteit.

Een tijdje mee oplopen voor interim opdrachten
Wanneer u mij wilt inzetten voor een interim opdracht, verstrek ik u graag mijn uitgebreidere profiel.

Digna werkt samen in een netwerk met andere professionals.